Numere

Învățați cum să spuneți numerelor în daneză.

Numerele cardinale

nulzero
en / etunu
todoi
tretrei
firepatru
femcinci
seksșase
syvșapte
otteopt
ninouă
tizece
elleveunsprezece
tolvdoisprezece
trettentreisprezece
fjortenpaisprezece
femtencincisprezece
sekstenșaisprezece
syttenșaptesprezece
attenoptsprezece
nittennouăsprezece
tyvedouăzeci
enogtyvedouăzeci și unu
toogtyvedouăzeci și doi
treogtyvedouăzeci și trei
fireogtyvedouăzeci și patru
femogtyvedouazeci si cinci
seksogtyvedouazeci si sase
syvogtyvedouazeci si sapte
otteogtyvedouăzeci și opt
niogtyvedouazeci si noua
tredivetreizeci
enogtredivetreizeci și unu
toogtredivetreizeci si doi
treogtredivetreizeci si trei
fireogtredivetreizeci si patru
femogtredivetreizeci si cinci
seksogtredivetreizeci și șase
syvogtredivetreizeci și șapte
otteogtredivetreizeci si opt
niogtredivetreizeci si noua
fyrrepatruzeci
enogfyrrepatruzeci si unu
toogfyrrepatruzeci si doi
treogfyrrepatruzeci si trei
halvtredscincizeci
tresșaizeci
halvfjerdsșaptezeci
firsoptzeci
halvfemsnouăzeci
hundrede sau et hundredeo sută
hundrede og et sau et hundrede og eto sută unu
to hundrededouă sute
tre hundredetrei sute
tusindo mie
to tusinddouă mii
tre tusindtrei mii
en millionun milion
en milliardun miliard

Repetiția

en gango dată
to gangede două ori
tre gangede trei ori
fire gangede patru ori
fem gangede cinci ori

Numerele ordinale

førsteprimul
andenal doilea
tredjeal treilea
fjerdeal patrulea
femteal cincilea
sjetteal șaselea
syvendeal șaptelea
ottendeal optulea
niendeal nouălea
tiendeal zecelea
elvteal unsprezecelea
tolvteal doisprezecelea
trettendeal treisprezecelea
fjortendeal paisprezecelea
femtendeal cincisprezecelea
sekstendeal șaisprezecelea
syttendeal șaptesprezecelea
attendeal optsprezecelea
nittendeal nouăsprezecelea
tyvendeal douăzecilea
enogtyvendeal douăzeci și unulea
toogtyvendeal douăzeci și doilea
treogtyvendeal douăzeci și treilea
tredivteal treizecilea
fyrrendeal patruzecilea
halvtredsendeal cincizecilea
tresendeal șaizecilea
halvfjerdsendeal șaptezecilea
firsendeal optzecilea
halvfemsendeal nouăzecilea
hundredendeal o sutălea

Alte cuvinte folositoare

omkring sau omtrentcam sau aproximativ
over sau mere endpeste sau mai mult decât
under sau mindre endsub sau mai puțin decât

Exemple

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943.294
9.7559.755
2.608.4112.608.411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Sunetul este valabil pentru tot vocabularul danez de pe această pagină — pur şi simplu fă click pe orice cuvânt pentru a-l auzi.