Numere

Învățați cum să spuneți numerelor în daneză.

Numerele cardinale

en/etunu
todoi
trêtrei
firepatru
femcinci
seksșase
syvșapte
otteopt
ninouă
tizece
elleveunsprezece
tolvdoisprezece
trettentreisprezece
fjortenpaisprezece
femtencincisprezece
sekstenșaisprezece
syttenșaptesprezece
attenoptsprezece
nittennouăsprezece
tyvedouăzeci
enogtyvedouăzeci și unu
toogtyvedouăzeci și doi
treogtyvedouăzeci și trei
tredivetreizeci
fyrrepatruzeci
halvtredscincizeci
tresșaizeci
halvfjerdsșaptezeci
firsoptzeci
halvfemsnouăzeci
(et) hundred(e)o sută
hundred(e) og eno sută unu
hundred(e) og to
hundred(e) og tre
(et) tusindo mie

Numerele ordinale

førsteprimul
andenal doilea
tredjeal treilea
fjerdeal patrulea
femteal cincilea
sjetteal șaselea
syvendeal șaptelea
ottendeal optulea
niendeal nouălea
tiendeal zecelea
elvteal unsprezecelea
tolvteal doisprezecelea
trettendeal treisprezecelea
fjortendeal paisprezecelea
femtendeal cincisprezecelea
sekstendeal șaisprezecelea
syttendeal șaptesprezecelea
attendeal optsprezecelea
nittendeal nouăsprezecelea
tyvendeal douăzecilea
enogtyvendeal douăzeci și unulea
toogtyvendeal douăzeci și doilea
treogtyvendeal douăzeci și treilea