Călătorii cu avionul

Aici sunt câteva expresii de care veți avea nevoie când veți călătorii cu avionul și câteva semne pe care le veți vedea pe aeroport.

Check in

I've come to collect my tickets am venit să îmi ridic biletele
I booked on the internet am făcut o rezervare pe internet
do you have your booking reference? aveți codul rezervării?
your passport and ticket, please pașaportul și biletul,vă rog
here's my booking reference acesta este codul rezervării mele
where are you flying to? unde zburați?
did you pack your bags yourself? ați făcut bagajele dumneavoastră?
has anyone had access to your bags in the meantime? a avut cineva acces la bagajele dumneavoastră întretimp?
do you have any liquids or sharp objects in your hand baggage? aveți lichide sau obiecte ascuțite în bagajul de mână?
how many bags are you checking in? câte bagaje aveți de urcat in avion?
could I see your hand baggage, please? aș putea să vă văd bagajul de mână,vă rog?
do I need to check this in or can I take it with me? trebuie să las asta la bagaje sau pot să o iau cu mine?
you'll need to check that in va trebui să lăsați asta la bagaje
there's an excess baggage charge of … este o taxă pentru bagaj suplimentar de …
£30 30 de lire
would you like a window or an aisle seat? doriți un loc la fereastră sau la culoar?
enjoy your flight! să aveți un zbor plăcut!
where can I get a trolley? de unde pot lua un cărucior?

Securitate

are you carrying any liquids? transportați vreun lichid?
could you take off your …, please? puteți să vă dați jos …, vă rog?
coat haina
shoes pantofii
belt cureaua
could you put any metallic objects into the tray, please? puteți pune toate obiectele metalice în tavă, vă rog?
please empty your pockets vă rog să vă goliți buzunarele
please take your laptop out of its case vă rog să scoateți laptopul din geantă
I'm afraid you can't take that through mă tem că nu puteți trece cu asta

În sala de plecări

what's the flight number? care este numărul zborului?
which gate do we need? la ce poartă trebuie să mergem?
last call for passenger Smith travelling to Miami, please proceed immediately to Gate number 32 ultimul apel pentru pasagerul Smith ce călătorește spre Miami, vă rog să mergeți imediat la Poarta numărul 32
the flight's been delayed zborul a fost întârziat
the flight's been cancelled zborul a fost anulat
we'd like to apologise for the delay ne cerem scuze pentru întârziere
could I see your passport and boarding card, please? aș putea să văd pașaportul și cartea de îmbarcare, vă rog?

În avion

what's your seat number? care este numărul locului dumneavoastră?
could you please put that in the overhead locker? puteți pune asta în compartimentul de deasupra?
please pay attention to this short safety demonstration vă rog să fiți atenți la această scurtă demonstrație de siguranță
please turn off all mobile phones and electronic devices vă rugăm să închideți toate telefoanele mobile și echpamentele electronice
the captain has turned off the Fasten Seatbelt sign căpitanul a oprit atenționarea pentru purtarea centurilor de siguranță
how long does the flight take? cât durează zborul?
would you like any food or refreshments? doriți ceva de mâncare sau de băut?
the captain has switched on the Fasten Seatbelt sign căpitanul a pornit atenționarea pentru purtarea centurilor de siguranță
we'll be landing in about fifteen minutes vom ateriza în aproximativ cincisprezece minute
please fasten your seatbelt and return your seat to the upright position vă rugăm să vă legați centurile și să vă întoarceți la locurile voastre
please stay in your seat until the aircraft has come to a complete standstill and the Fasten Seatbelt sign has been switched off vă rugăm să rămâneți la locurile voastre până când avionul s-a oprit complet și atenționarea pentru centurile de siguranță a fost oprită
the local time is … ora locală este …
9.34pm 21:34

Lucruri pe care le puteți întâlni

Short stay (abreviere pentru Short stay car park) Parcare auto de scurtă durată
Long stay (abreviere pentru Long stay car park) Parcare auto de lungă durată
Arrivals Sosiri
Departures Plecări
International check-in Check-in internațional
International departures Plecări internaționale
Domestic flights Zboruri domestice
Toilets Toalete
Information Informații
Ticket offices Casa de bilete
Lockers Dulapuri
Payphones Telefoane cu plată
Restaurant Restaurant
Check-in closes 40 minutes before departure Check-in-ul se închide cu 40 de minute înaintea plecării
Gates 1-32 Porțile 1-32
Tax free shopping Cumpărături fără taxe
Duty free shopping Duty free shopping
Transfers Transferuri
Flight connections Conexiuni de zbor
Baggage reclaim Preluare bagaje
Passport control Control pașapoarte
Customs Vamă
Taxis Taxiuri
Car hire Închirieri auto
Departures board Panou plecări
Check-in open Check-in deschis
Go to Gate ... Mergeți la poarta ...
Delayed Întârziat
Cancelled Anulat
Now boarding A început îmbarcarea
Last call Ultimul apel
Gate closing Poarta se închide
Gate closed Poartă închisă
Departed Decolat
Arrivals board Panou sosiri
Expected 23:25 Așteptat la 23:25
Landed 09:52 Aterizat la 09:52
sound

Sunetul este valabil pentru toate frazele engleze de pe această pagină — pur şi simplu fă click pe orice frază pentru a-l auzi.

Aplicație mobilă

Aplicația noastră premiată de ghid de conversație pentru limba engleză conține peste 6 000 de expresii și cuvinte folositoare cu sunet în limba engleză.

Get it on Google Play

Sprijină-ne munca

Ajutați-ne să îmbunătățim acest site devenind un susținător pe Patreon. Beneficiile includ eliminarea tuturor reclamelor de pe site și accesul la canalul Speak Languages Discord.

Deveniți un susținător