Control pașapoarte și vamă

Iată câteva din întrebările pe care le-ați putea întâlni și răspunsurile pe care ar trebui să le dați când traversați granițele de țară.

Control pașapoarte

could I see your passport, please? aș putea să vă văd pașaportul, vă rog?
where have you travelled from? de unde călătoriți?
what's the purpose of your visit? care este scopul vizitei?
I'm on holiday sunt în vacanță
I'm on business sunt venit cu afaceri
I'm visiting relatives vizitez niște rude
how long will you be staying? cât timp stați?
where will you be staying? unde veți sta?
you have to fill in this … trebuie să completați acest …
landing card card de aterizare
immigration form formular de imigrare
enjoy your stay! o ședere plăcută!

Vama

could you open your bag, please? puteți să deschideți bagajul, vă rog?
do you have anything to declare? aveți ceva de declarat?
you have to pay duty on these items trebuie să plătiți taxă pentru aceste obiecte

Lucruri pe care le puteți întâlni

EU citizens Cetățeni EU
All passports Toate pașapoartele
Wait behind the yellow line Așteptați în spatele liniei galbene
Please have your passport ready Vă rugăm să aveți pașaportul pregătit
Nothing to declare Nimic de declarat
Goods to declare Bunuri de declarat
sound

Sunetul este valabil pentru toate frazele engleze de pe această pagină — pur şi simplu fă click pe orice frază pentru a-l auzi.

Aplicație mobilă

Aplicația noastră premiată de ghid de conversație pentru limba engleză conține peste 6 000 de expresii și cuvinte folositoare cu sunet în limba engleză.

Get it on Google Play