La dentist

Dacă aveți nevoie să vizitați dentistul în timpul șederii, unele din aceste fraze vă vor fi necesare.

La recepție

can I make an appointment to see the …? aș putea să fac o programare la …?
dentist dentist
hygienist specialist în igienă
I'd like a check-up aș dori un control
please take a seat vă rog luați loc
would you like to come through? doriți să intrați?

Examinarea

when did you last visit the dentist? când ați fost ultima oară la dentist?
have you had any problems? ați avut ceva probleme?
I've got toothache mă doare un dinte
one of my fillings has come out mi-a căzut o plombă
I've chipped a tooth mi-a căzut o bucată de dinte
I'd like a clean and polish, please aș dori o curățare și o polizare, vă rog
can you open your mouth, please? puteți deschide gura,vă rog?
a little wider, please mai larg, vă rog
I'm going to give you an x-ray vă voi face o radiografie
you've got a bit of decay in this one aveți o carie la acesta
you've got an abscess aveți un abces

Tratament dental

you need two fillings aveți nevoie de două plombe
I'm going to have to take this tooth out vă voi scoate dintele acesta
do you want to have a crown fitted? vreți să vă pun o coroană?
I'm going to give you an injection vă voi face o injecție
let me know if you feel any pain spuneți-mi dacă vă doare
would you like to rinse your mouth out? doriți să clătiți?
you should make an appointment with the hygienist ar trebui să vă faceți o programare la un specialist în igienă
how much will it cost? cât va costa?
sound

Sunetul este valabil pentru toate frazele engleze de pe această pagină — pur şi simplu fă click pe orice frază pentru a-l auzi.

Aplicație mobilă

Aplicația noastră premiată de ghid de conversație pentru limba engleză conține peste 6 000 de expresii și cuvinte folositoare cu sunet în limba engleză.

Get it on Google Play