Sănătate

Puteți găsi aceste fraze în engleză ajutătoare când discutați despre sănătatea dumneavoastră.

Descrierea simptomelor

what's the matter? care este problema?
I'm not feeling well nu mă simt bine
I'm not feeling very well nu mă simt foarte bine
I feel ill cred că sunt bolnav(ă)
I feel sick mi-e rău
I've cut myself m-am tăiat
I've got a headache mă doare capul
I've got a splitting headache mă doare foarte tare capul
I'm not well nu sunt bine
I've got flu am gripă
I'm going to be sick o să mi se facă rău
I've been sick am fost bolnav(ă)
I've got a pain in my … mă doare…
neck gâtul
my … are hurting mă dor …
feet picioarele
knees genunchii
my back hurts mă doare spatele

Alte fraze folositoare

have you got any …? ai …?
painkillers analgezice
paracetamol paracetamol
aspirin aspirină
plasters pansamente
how are you feeling? cum te simți?
are you feeling alright? te simți bine?
are you feeling any better? te simți mai bine?
I hope you feel better soon sper să te simți mai bine în curând
get well soon! însănătoșire grabnică!
I need to see a doctor trebuie să merg la doctor
I think you should go and see a doctor cred că trebuie să mergi la doctor
do you know a good …? știi vreun … bun?
doctor medic
dentist dentist
do you know where there's an all-night chemists? știi unde e o farmacie non-stop?
sound

Sunetul este valabil pentru toate frazele engleze de pe această pagină — pur şi simplu fă click pe orice frază pentru a-l auzi.

Aplicație mobilă

Aplicația noastră premiată de ghid de conversație pentru limba engleză conține peste 6 000 de expresii și cuvinte folositoare cu sunet în limba engleză.

Get it on Google Play