Urgențe

Aici sunt câteva fraze și expresii care pot fi folosite în caz de urgență și alte situații dificile. Să sperăm că nu va trebui să le folosiți!

În caz de urgență, puteți contacta serviciul de urgență în Marea Britanie sunând la 999; în SUA și Canada numărul este 911.

help! ajutor!
be careful! fii atent!
look out! sau watch out! ai grijă!
please help me vă rog ajutați-mă!

Urgențe medicale

call an ambulance! chemați o ambulanță!
I need a doctor am nevoie de un doctor
there's been an accident a avut loc un accident
please hurry! vă rog grăbiți-vă!
I've cut myself m-am tăiat
I've burnt myself m-am ars
are you OK? sunteți bine?
is everyone OK? e toată lumea ok?

Fapte criminale

stop, thief! opriți-l, hoțul!
call the police! chemați poliția!
my wallet's been stolen mi s-a furat portofelul
my purse has been stolen mi s-a furat poșeta
my handbag's been stolen mi s-a furat geanta de mână
my laptop's been stolen mi s-a furat laptopul
my phone's been stolen mi-a fost furat telefonul
I'd like to report a theft aș dori să raportez un furt
my car's been broken into mi-a fost spartă mașina
I've been mugged am fost tâlhărit/tâlhărită
I've been attacked am fost atacat/atacată

Incendiu

fire! incendiu!
call the fire brigade! chemați pompierii!
can you smell burning? simți miros de ars?
there's a fire e un incendiu
the building's on fire clădirea e în flăcări

Alte situații dificile

I'm lost m-am pierdut
we're lost ne-am pierdut
I can't find my … nu-mi găsesc …
keys cheile
passport pașaportul
mobile telefonul mobil
I've lost my … mi-am pierdut …
wallet portofelul
purse poșeta
camera aparatul de fotografiat
I've locked myself out of my … m-am încuiat pe din afara …
car mașinii
room camerei
please leave me alone te rog lasă-mă în pace
go away! pleacă!
sound

Sunetul este valabil pentru toate frazele engleze de pe această pagină — pur şi simplu fă click pe orice frază pentru a-l auzi.

Aplicație mobilă

Aplicația noastră premiată de ghid de conversație pentru limba engleză conține peste 6 000 de expresii și cuvinte folositoare cu sunet în limba engleză.

Get it on Google Play