Calculatoare și internet

Iată câțiva termeni comuni în engleză legați de calculatoare și internet.

Echipamentul de calculator

laptop laptop
desktop computer (adesea abreviat ca desktop) calculator de birou
tablet computer (adesea abreviat ca tablet) tabletă
PC (abreviere pentru personal computer) PC
screen ecran
keyboard tastatură
mouse mouse
monitor monitor
printer imprimantă
wireless router router fără fir
cable cablu
hard drive hard drive
speakers boxe
power cable cablu de alimentare

Poșta electronică

email email
to email a trimite un email
to send an email a trimite
email address adresă de email
username username
password parolă
to reply răspuns
to forward a înainta
new message mesaj nou
attachment atașament

Folosirea calculatorului

to plug in a conecta în
to unplug a deconecta
to switch on sau to turn on a porni sau a da drumul
to switch off sau to turn off a opri sau a închide
to start up a deschide
to shut down a închide
to restart a reporni

Internetul

the Internet internet
website website
broadband internet sau broadband rețeaua de internet sau rețea
ISP (abreviere pentru internet service provider) ISP (furnizor de servicii de internet)
firewall firewall
web hosting găzduirea web
wireless internet sau WiFi wireless
to download a descărca
to browse the Internet a căuta pe internet

Alte cuvinte folositoare

file filă
folder fișier
document document
hardware hardware
software software
network rețea
to scroll up scroll up
to scroll down scroll down
to log on log on
to log off log off
space bar space
virus virus
antivirus software software antivirus
processor speed viteza procesorului
memory memorie
word processor procesator de cuvinte
database bază de date
spreadsheet spreadsheet
to print a tipări
to type a scrie
lower case letter literă mică
upper case letter sau capital letter literă mare sau litera capitală
sound

Sunetul este valabil pentru tot vocabularul englez de pe această pagină — pur şi simplu fă click pe orice cuvânt pentru a-l auzi.

Aplicație mobilă

Aplicația noastră premiată de ghid de conversație pentru limba engleză conține peste 6 000 de expresii și cuvinte folositoare cu sunet în limba engleză.

Get it on Google Play

Sprijină-ne munca

Ajutați-ne să îmbunătățim acest site devenind un susținător pe Patreon. Beneficiile includ eliminarea tuturor reclamelor de pe site și accesul la canalul Speak Languages Discord.

Deveniți un susținător