Elemente și termeni geografici

Iată câteva cuvinte în engleză pentru diferite trăsături georgrafice și alți cățiva termeni legați de geografie.

Caracteristici interioare

countryside rural
hill deal
mountain munte
valley vale
wood lemn
forest pădure
copse crâng
field câmp
meadow mal
plain câmpie
moor stepă
bog namol
swamp mlaștină
hedge gard viu
path drum
fence gard
wall zid
ditch șanț
gate poartă
farm fermă
bridge pod
desert deșert
glacier ghețar
jungle junglă
rainforest pădure tropicală
volcano vulcan
stream golf
river râu
canal canal
pond iaz
lake lac
reservoir rezervație
waterfall cascadă
well izvor
dam baraj
power station centrală electrică
wind farm moară de vânt
mine mină
quarry mină de piatră

Termeni pentru agricultură

agriculture agricultură
barn hambar
farmhouse fermă
crop recoltă
harvest cules
hay fân
wheat grâu
irrigation irigare
livestock inventar
to plough a ara
to harvest a culege

Caracteristici de coastă

ocean ocean
sea mare
coast sau shore coastă
beach plajă
cliff stâncă
island insulă
peninsula peninsulă
rock piatră
tide val
wave val
pier debarcader
lighthouse far
harbour port
oil rig platformă petrolieră

Alte cuvinte folositoare

country țară
city oraș
town oraș
village sat
eruption erupție
earthquake cutremur
tsunami țunami
avalanche avalanșă
landslide alunecare de teren
lava lavă
capital city sau capital oraș capitală sau capitală
border graniță
national park parc național
North Pole Polul Nord
South Pole Polul Sud
Equator Ecuador
longitude longitudine
latitude latitudine
sea level nivelul mării
erosion eroziune
pollution poluare
atmosphere atmosferă
environment mediu înconjurător
population populație
famine criză
fossil fuel păcură
energy energie
unemployment șomaj
landscape peisaj
literacy știință de carte
malnutrition malnutriție
migration migrație
radiation radiație
nuclear energy energie nucleară
crater crater
sand dune dună de nisip
trade comerț
urban urban
rural rural
economy economie
poverty sărăcie
slum mahala
life expectancy speranță de viață
sound

Sunetul este valabil pentru tot vocabularul englez de pe această pagină — pur şi simplu fă click pe orice cuvânt pentru a-l auzi.

Aplicație mobilă

Aplicația noastră premiată de ghid de conversație pentru limba engleză conține peste 6 000 de expresii și cuvinte folositoare cu sunet în limba engleză.

Get it on Google Play

Sprijină-ne munca

Ajutați-ne să îmbunătățim acest site devenind un susținător pe Patreon. Beneficiile includ eliminarea tuturor reclamelor de pe site și accesul la canalul Speak Languages Discord.

Deveniți un susținător