Forme și termeni matematici

Învățați numele în engleză pentru formele și termenii matematici comuni, la fel și pentru a spune fracțiile.

Termeni matematici

addition plus
subtraction scădere
multiplication înmulțire
division împărțire
to add a aduna
to subtract sau to take away a scădea
to multiply a înmulți
to divide a împărți
to calculate a calcula
total total
arithmetic aritmetică
algebra algebră
geometry geometrie
calculus calcul
statistics statistică
integer număr întreg
even number număr par
odd number număr impar
prime number număr prim
fraction fracție
decimal zecimală
decimal point punct zecimal
percent la sută
percentage procentaj
theorem teoremă
proof concluzie
problem problemă
solution soluție
formula formulă
equation ecuație
graph grafic
axis axă
average medie
correlation corelație
probability probabilitate
dimensions dimensiuni
area arie
circumference circumferința
diameter diametru
radius raza
length lungime
height înălțime
width lățime
perimeter perimetru
angle unghi
right angle unghi drept
line linie
straight line linie dreaptă
curve curbă
parallel paralel
tangent tangent
volume volum

Forme

circle cerc
triangle triunghi
square pătrat
rectangle dreptunghi
pentagon pentagon
hexagon hexagon
octagon octogon
oval oval
star stea
polygon poligon
cone con
cube cub
cylinder cilindru
pyramid piramidă
sphere sferă

Fracții

1⁄2 ½ (“o jumătate”)
1⁄3 ⅓ (“o treime”)
1⁄4 ¼ (“un sfert”)
1⁄5 1/5 (“o cincime”)
1⁄6 1/6 (“o șesime”)
2⁄3 ⅔ (“două treimi”)
3⁄4 ¾ (“trei sferturi”)
1⁄8 ⅛ (“o optime”)
1⁄10 1/10 (“o zecime”)
1⁄100 1/100 (“o sutime”)
1¼ (“unu și un sfert”)
1½ (“unu și un sfert”)
1¾ (“unu și trei sferturi”)
2¼ (“doi și un sfert”)
2½ (“doi și jumătate”)
2¾ (“doi și trei sferturi”)
3¼ (“trei și un sfert)
3½ (“trei și jumătate”)
3¾ (“trei și trei sferturi”)

Citirea sumelor

plus plus
minus minus
times sau multiplied by ori
divided by împărțit la
squared la pătrat
cubed la cub
square root rădăcină pătrată
equals egal
sound

Sunetul este valabil pentru tot vocabularul englez de pe această pagină — pur şi simplu fă click pe orice cuvânt pentru a-l auzi.

Aplicație mobilă

Aplicația noastră premiată de ghid de conversație pentru limba engleză conține peste 6 000 de expresii și cuvinte folositoare cu sunet în limba engleză.

Get it on Google Play