Locuri de muncă

Iată câteva cuvinte în engleză legate de angajare.

Găsirea unui loc de muncă

ad sau advert (abreviere pentru advertisement) ad, reclamă
application form formular de aplicare
appointment programare
CV (abreviere pentru curriculum vitae) CV
job description descrierea slujbei
interview interviu
job offer sau offer of employment ofertă de angajare
qualifications calificări
to apply for a job a aplica pentru o slujbă
to accept an offer să accepți o ofertă
to reject an offer sau to turn down an offer a respinge o ofertă
to hire a angaja
job loc de muncă
career carieră
part-time part-time
full-time normă întreagă
shift work ture
temporary temporar
contract contract
permanent permanent
starting date data începerii
notice period preaviz

Salariu și beneficii

bonus bonus
car allowance alocație pentru mașină
company car mașină de firmă
health insurance asigurare de sănătate
holiday pay concediu plătit
holiday entitlement drept la concediu
maternity leave concediu de maternitate
overtime ore suplimentare
paternity leave concediu de paternitate
part-time education educație part-time
pension scheme sau pension plan plan de pensionare
promotion avansare
salary salariu
salary increase mărire de salariu
sick pay concediu de boală
staff restaurant colectivul restaurantului
training scheme schemă de pregătire
travel expenses costuri de călătorie
wages salarii
working conditions condiții de muncă
working hours orele de muncă

Tipuri de muncitor

owner patron
managing director director general
director director
manager manager
boss șef
colleague coleg
trainee stagiar
apprentice ucenic
volunteer voluntar

Părăsirea locului de muncă

to fire a da afară
to get the sack a fi dat afară (colocvial)
to resign a demisiona
to retire a se pensiona
leaving date data plecării
redundant concediat
redundancy concediere
redundancy pay plata compensatorie
retirement age vârsta de pensionare

Alte cuvinte folositoare

apprenticeship ucenicie
department departament
experience experiență
factory fabrică
fire drill exercițiu de incediu
health and safety sănătate și siguranță
internship stagiu
meeting întâlnire
office birou
rate of pay rata de plată
reception recepție
security securitate
strike grevă
switchboard tablou de siguranțe
timekeeping pontaj
trade union sindicat
training course curs de instruire
work muncă
work experience experiență de muncă
to go on strike a intra în grevă
to be off sick a fi in concediu medical
self-employed liber profesionist
unemployed șomer
retired pensionar
sound

Sunetul este valabil pentru tot vocabularul englez de pe această pagină — pur şi simplu fă click pe orice cuvânt pentru a-l auzi.

Aplicație mobilă

Aplicația noastră premiată de ghid de conversație pentru limba engleză conține peste 6 000 de expresii și cuvinte folositoare cu sunet în limba engleză.

Get it on Google Play