Numere

Învățați cum să spuneți numerelor în engleză.

Numerele cardinale

zero zero (în limba vorbită și pentu temperaturi)
nil zero (folosit când se vorbește despre scoruri sportive)
nought zero (cifra 0)
"O" zero (pronunțat ca și litera engleză „O”; folosit în comunicare, în special la numerele de telefon)
one unu
two doi
three trei
four patru
five cinci
six șase
seven șapte
eight opt
nine nouă
ten zece
eleven unsprezece
twelve doisprezece
thirteen treisprezece
fourteen paisprezece
fifteen cincisprezece
sixteen șaisprezece
seventeen șaptesprezece
eighteen optsprezece
nineteen nouăsprezece
twenty douăzeci
twenty-one douăzeci și unu
twenty-two douăzeci și doi
twenty-three douăzeci și trei
thirty treizeci
forty patruzeci
fifty cincizeci
sixty șaizeci
seventy șaptezeci
eighty optzeci
ninety nouăzeci
one hundred, a hundred o sută
one hundred and one, a hundred and one o sută unu
two hundred două sute
three hundred trei sute
one thousand, a thousand o mie
two thousand două mii
three thousand trei mii
one million, a million un milion
one billion, a billion un miliard

Repetiția

once o dată
twice de două ori
three times de trei ori
four times de patru ori
five times de cinci ori

Numerele ordinale

first primul
second al doilea
third al treilea
fourth al patrulea
fifth al cincilea
sixth al șaselea
seventh al șaptelea
eighth al optulea
ninth al nouălea
tenth al zecelea
eleventh al unsprezecelea
twelfth al doisprezecelea
thirteenth al treisprezecelea
fourteenth al paisprezecelea
fifteenth al cincisprezecelea
sixteenth al șaisprezecelea
seventeenth al șaptesprezecelea
eighteenth al optsprezecelea
nineteenth al nouăsprezecelea
twentieth al douăzecilea
twenty-first al douăzeci și unulea
twenty-second al douăzeci și doilea
twenty-third al douăzeci și treilea
thirtieth al treizecilea
fortieth al patruzecilea
fiftieth al cincizecilea
sixtieth al șaizecilea
seventieth al șaptezecilea
eightieth al optzecilea
ninetieth al nouăzecilea
hundredth al o sutălea

Alte cuvinte folositoare

about sau approximately cam sau aproximativ
over sau more than peste sau mai mult decât
under sau less than sub sau mai puțin decât

Exemple

36 36
54 54
89 89
106 106
123 123
678 678
3,294 3294
9,755 9755
2,608,411 2608411
0.5 0,5
4.93 4,93
87.04 87,04
sound

Sunetul este valabil pentru tot vocabularul englez de pe această pagină — pur şi simplu fă click pe orice cuvânt pentru a-l auzi.

Aplicație mobilă

Aplicația noastră premiată de ghid de conversație pentru limba engleză conține peste 6 000 de expresii și cuvinte folositoare cu sunet în limba engleză.

Get it on Google Play