Păsări

Iată numele în engleză pentru diferitele tipuri de păsări cât și pentru alte câteva cuvinte de legătură.

blackbird mierlă
bluetit pițigoi albastru
buzzard șoim
crow cioară
cuckoo cuc
dove porumbel
duck rață
eagle vultur
finch cintezoi
flamingo flamingo
hawk șoim
heron stârc
kingfisher pescăruș
magpie coțofană
nightingale privighetoare
owl bufniță
pheasant fazan
pigeon porumbel
raven corb
robin prihor
seagull pescăruș
sparrow vrabie
stork barză
swallow rândunică
swan lebădă
thrush sturz
woodpecker ciocănitoare
wren pitulice
vulture vultur

Părțile unei păsări

beak cioc
feathers pene
wing aripă

Alte cuvinte folositoare

chick pui
duckling rățușcă
egg ou
nest cuib
bird of prey pasăre de pradă
seabird pasăre de mare
to fly a zbura
to hatch a trapa
sound

Sunetul este valabil pentru tot vocabularul englez de pe această pagină — pur şi simplu fă click pe orice cuvânt pentru a-l auzi.

Aplicație mobilă

Aplicația noastră premiată de ghid de conversație pentru limba engleză conține peste 6 000 de expresii și cuvinte folositoare cu sunet în limba engleză.

Get it on Google Play