Numere

Învățați cum să spuneți numerelor în estonă.

Numerele cardinale

nullzero
üksora unu
kaksora două
kolmora trei
neliora patru
viisora cinci
kuusora șase
seitseora șapte
kaheksaora opt
üheksaora nouă
kümmeora zece
üksteistora unsprezece
kaksteistora doisprezece
kolmteisttreisprezece
neliteistpaisprezece
viisteistcincisprezece
kuusteistșaisprezece
seitseteistșaptesprezece
kaheksateistoptsprezece
üheksateistnouăsprezece
kakskümmenddouăzeci
kakskümmend üksdouăzeci și unu
kakskümmend kaksdouăzeci și doi
kakskümmend kolmdouăzeci și trei
kolmkümmendtreizeci
kolmkümmend üks
kolmkümmend kaks
kolmkümmend kolm
nelikümmendpatruzeci
viiskümmendcincizeci
kuuskümmendșaizeci
seitsekümmendșaptezeci
kaheksakümmendoptzeci
üheksakümmendnouăzeci
sadao sută
kakssadadouă sute
kolmsadatrei sute
tuhato mie
kaks tuhatdouă mii
kolm tuhattrei mii
miljonun milion
miljardun miliard

Numerele ordinale

esimeneprimul
teineal doilea
kolmasal treilea
neljasal patrulea
viiesal cincilea
kuuesal șaselea
seitsmesal șaptelea
kaheksasal optulea
üheksasal nouălea
kümnesal zecelea
üheteistkümnesal unsprezecelea
kaheteistkümnesal doisprezecelea
kolmeteistkümnesal treisprezecelea
neljateistkümnesal paisprezecelea
viieteistkümnesal cincisprezecelea
kuueteistkümnesal șaisprezecelea
seitsmeteistkümnesal șaptesprezecelea
kaheksateistkümnesal optsprezecelea
üheksateistkümnesal nouăsprezecelea
kahekümnesal douăzecilea