Numere

Învățați cum să spuneți numerelor în olandeză.

Numerele cardinale

nulzero
éénunu
tweedoi
drietrei
vierpatru
vijfcinci
zesșase
zevenșapte
achtopt
negennouă
tienzece
elfunsprezece
twaalfdoisprezece
dertientreisprezece
veertienpaisprezece
vijftiencincisprezece
zestienșaisprezece
zeventienșaptesprezece
achttienoptsprezece
negentiennouăsprezece
twintigdouăzeci
éénentwintigdouăzeci și unu
tweeëntwintigdouăzeci și doi
drieëntwintigdouăzeci și trei
dertigtreizeci
vertigpatruzeci
vijftigcincizeci
zestigșaizeci
zeventigșaptezeci
tachtigoptzeci
negentignouăzeci
honderdo sută
tweehonderddouă sute
driehonderdtrei sute
duizendo mie
tweeduizenddouă mii
drieduizendtrei mii
miljoenun milion
biljoenun miliard

Numerele ordinale

eersteprimul
tweedeal doilea
derdeal treilea
vierdeal patrulea
vijfdeal cincilea
zesdeal șaselea
zevendeal șaptelea
achtseal optulea
negendeal nouălea
tiendeal zecelea
elfdeal unsprezecelea
twaalfdeal doisprezecelea
dertiendeal treisprezecelea
veertiendeal paisprezecelea
vijftiendeal cincisprezecelea
zestiendeal șaisprezecelea
zeventiendeal șaptesprezecelea
achttiendeal optsprezecelea
negentiendeal nouăsprezecelea
twintigsteal douăzecilea
dertigsteal treizecilea
veertigsteal patruzecilea
vijftigsteal cincizecilea
zestigsteal șaizecilea
zeventigsteal șaptezecilea
tachtigsteal optzecilea
negentigsteal nouăzecilea
honderdsteal o sutălea