Punctele cardinale

Învățați cum să spuneți punctele busolei în olandeză.

noordnord
noord-oostnord-est
oostest
zuid-oostsud-est
zuidsud
zuid-westsud-vest
westvest
noord-westnord-vest