Luni și anotimpuri

Learn how to say the names of months and seasons in Portuguese. Note that the names of months are not written with an initial capital letter.

Luni

janeiroianuarie
fevereirofebruarie
marçomartie
abrilaprilie
maiomai
junhoiunie
julhoiulie
agostoaugust
setembroseptembrie
outubrooctombrie
novembronoiembrie
dezembrodecembrie
em janeiroîn ianuarie
em fevereiroîn februarie
em marçoîn martie
em abrilîn aprilie
em maioîn mai
em junhoîn iunie
em julhoîn iulie
em agostoîn august
em setembroîn septembrie
em outubroîn octombrie
em novembroîn noiembrie
em dezembroîn decembrie

Anotimpuri

primaveraprimăvară
verãovară
outonotoamnă
invernoiarnă
na primaveraîn primăvară
no verãoîn vară
no outonoîn toamnă
no invernoîn iarnă
sound

Sunetul este valabil pentru tot vocabularul portughez de pe această pagină — pur şi simplu fă click pe orice cuvânt pentru a-l auzi.