Numere

Învățați cum să spuneți numerelor în rusă.

Numerele cardinale

нольzero
один (одна, одно) or разunu
дваdoi
триtrei
четыреpatru
пятьcinci
шестьșase
семьșapte
восемьopt
девятьnouă
десятьzece
одиннадцатьunsprezece
двенадцатьdoisprezece
тринадцатьtreisprezece
четырнадцатьpaisprezece
пятнадцатьcincisprezece
шестнадцатьșaisprezece
семнадцатьșaptesprezece
восемнадцатьoptsprezece
девятнадцатьnouăsprezece
двадцатьdouăzeci
двадцать одинdouăzeci și unu
двадцать дваdouăzeci și doi
двадцать триdouăzeci și trei
etc
тридцатьtreizeci
сорокpatruzeci
пятьдесятcincizeci
шестьдесятșaizeci
семьдесятșaptezeci
восемьдесятoptzeci
девяностоnouăzeci
стоo sută
двестиdouă sute
тристаtrei sute
тысячаo mie
две тысячиdouă mii
три тысячиtrei mii
миллионun milion
миллиардun miliard

Numerele ordinale

первыйprimul
второйal doilea
третийal treilea
четвёртыйal patrulea
пятыйal cincilea
шестойal șaselea
седьмойal șaptelea
восьмойal optulea
девятыйal nouălea
десятыйal zecelea
одиннадцатыйal unsprezecelea
двенадцатыйal doisprezecelea
тринадцатыйal treisprezecelea
четырнадцатыйal paisprezecelea
пятнадцатыйal cincisprezecelea
шестнадцатыйal șaisprezecelea
семнадцатыйal șaptesprezecelea
восемнадцатыйal optsprezecelea
девятнадцатыйal nouăsprezecelea
двадцатыйal douăzecilea
sound

Sunetul este valabil pentru tot vocabularul rus de pe această pagină — pur şi simplu fă click pe orice cuvânt pentru a-l auzi.

Sprijină-ne munca

Ajutați-ne să îmbunătățim acest site devenind un susținător pe Patreon. Beneficiile includ eliminarea tuturor reclamelor de pe site și accesul la canalul Speak Languages Discord.

Deveniți un susținător