Numere

Învățați cum să spuneți numerelor în spaniolă.

Numerele cardinale

cerozero
unounu
dosdoi
trestrei
cuatropatru
cincocinci
seisșase
sieteșapte
ochoopt
nuevenouă
diezzece
onceunsprezece
docedoisprezece
trecetreisprezece
catorcepaisprezece
quincecincisprezece
dieciséisșaisprezece
diecisieteșaptesprezece
dieciochooptsprezece
diecinuevenouăsprezece
veintedouăzeci
veintiunodouăzeci și unu
veintidósdouăzeci și doi
veintitrésdouăzeci și trei
veinticuatro
veinticinco
veintiséis
veintisiete
veintiocho
veintinueve
treintatreizeci
treinta y uno
treinta y dos
treinta y tres
treinta y cuatro
treinta y cinco
treinta y seis
treinta y siete
treinta y ocho
treinta y nueve
cuarentapatruzeci
cuarenta y uno
cuarenta y dos
cuarenta y tres
cincuentacincizeci
sesentașaizeci
setentașaptezeci
ochentaoptzeci
noventanouăzeci
cieno sută
ciento unoo sută unu
doscientosdouă sute
trescientostrei sute
milo mie
dos mildouă mii
tres miltrei mii
un millónun milion
mil millonesun miliard

Numerele ordinale

primeroprimul
segundoal doilea
terceroal treilea
cuartoal patrulea
quintoal cincilea
sextoal șaselea
séptimoal șaptelea
octavoal optulea
novenoal nouălea
décimoal zecelea
undécimoal unsprezecelea
duodécimoal doisprezecelea
decimoterceroal treisprezecelea
decimocuartoal paisprezecelea
decimoquintoal cincisprezecelea
decimosextoal șaisprezecelea
decimoséptimoal șaptesprezecelea
decimoctavoal optsprezecelea
decimonovenoal nouăsprezecelea
vigésimoal douăzecilea
vigésimo primeroal douăzeci și unulea
vigésimo segundoal douăzeci și doilea
vigésimo terceroal douăzeci și treilea
fiftieth
trigésimoal treizecilea
cuadrágesimoal patruzecilea
quincuagésimo
sexagésimoal șaizecilea
septuagésimoal șaptezecilea
octogésimoal optzecilea
nonagésimoal nouăzecilea
centésimoal o sutălea
sound

Sunetul este valabil pentru tot vocabularul spaniol de pe această pagină — pur şi simplu fă click pe orice cuvânt pentru a-l auzi.