Numere

Învățați cum să spuneți numerelor în spaniolă.

Numerele cardinale

cerozero
uno (una)unu
dosdoi
trestrei
cuatropatru
cincocinci
seisșase
sieteșapte
ochoopt
nuevenouă
diezzece
onceunsprezece
docedoisprezece
trecetreisprezece
catorcepaisprezece
quincecincisprezece
dieciséisșaisprezece
diecisieteșaptesprezece
dieciochooptsprezece
diecinuevenouăsprezece
veintedouăzeci
veintiunodouăzeci și unu
veintidósdouăzeci și doi
veintitrésdouăzeci și trei
veinticuatrodouăzeci și patru
veinticincodouazeci si cinci
veintiséisdouazeci si sase
veintisietedouazeci si sapte
veintiochodouăzeci și opt
veintinuevedouazeci si noua
treintatreizeci
treinta y unotreizeci și unu
treinta y dostreizeci si doi
treinta y trestreizeci si trei
treinta y cuatrotreizeci si patru
treinta y cincotreizeci si cinci
treinta y seistreizeci și șase
treinta y sietetreizeci și șapte
treinta y ochotreizeci si opt
treinta y nuevetreizeci si noua
cuarentapatruzeci
cuarenta y unopatruzeci si unu
cuarenta y dospatruzeci si doi
cuarenta y trespatruzeci si trei
cincuentacincizeci
sesentașaizeci
setentașaptezeci
ochentaoptzeci
noventanouăzeci
cieno sută
ciento unoo sută unu
doscientosdouă sute
trescientostrei sute
milo mie
dos mildouă mii
tres miltrei mii
un millónun milion
mil millonesun miliard

Repetiția

una vezo dată
dos vecesde două ori
tres vecesde trei ori
cuatro vecesde patru ori
cinco vecesde cinci ori

Numerele ordinale

primeroprimul
segundoal doilea
terceroal treilea
cuartoal patrulea
quintoal cincilea
sextoal șaselea
séptimoal șaptelea
octavoal optulea
novenoal nouălea
décimoal zecelea
undécimoal unsprezecelea
duodécimoal doisprezecelea
decimoterceroal treisprezecelea
decimocuartoal paisprezecelea
decimoquintoal cincisprezecelea
decimosextoal șaisprezecelea
decimoséptimoal șaptesprezecelea
decimoctavoal optsprezecelea
decimonovenoal nouăsprezecelea
vigésimoal douăzecilea
vigésimo primeroal douăzeci și unulea
vigésimo segundoal douăzeci și doilea
vigésimo terceroal douăzeci și treilea
trigésimoal treizecilea
cuadrágesimoal patruzecilea
quincuagésimoal cincizecilea
sexagésimoal șaizecilea
septuagésimoal șaptezecilea
octogésimoal optzecilea
nonagésimoal nouăzecilea
centésimoal o sutălea

Alte cuvinte folositoare

acerca de sau aproximadamentecam sau aproximativ
más depeste sau mai mult decât
menos desub sau mai puțin decât

Exemple

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943.294
9.7559.755
2.608.4112.608.411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Sunetul este valabil pentru tot vocabularul spaniol de pe această pagină — pur şi simplu fă click pe orice cuvânt pentru a-l auzi.