Numere

Învățați cum să spuneți numerelor în suedeză.

Numerele cardinale

nollzero
ettora unu
tvåora două
treora trei
fyraora patru
femora cinci
sexora șase
sjuora șapte
åttaora opt
nioora nouă
tioora zece
elvaora unsprezece
tolvora doisprezece
trettontreisprezece
fjortonpaisprezece
femtoncincisprezece
sextonșaisprezece
sjuttonșaptesprezece
artonoptsprezece
nittonnouăsprezece
tjugodouăzeci
tjugoettdouăzeci și unu
tjugotvådouăzeci și doi
tjugotredouăzeci și trei
trettiotreizeci
fyrtiopatruzeci
femtiocincizeci
sextioșaizeci
sjuttioșaptezeci
åttiooptzeci
nittionouăzeci
ett hundrao sută
ett hundra etto sută unu
tvåhundradouă sute
trehundratrei sute
ett tuseno mie
tvåtusendouă mii
tretusentrei mii
en miljonun milion
en miljardun miliard

Numerele ordinale

förstaprimul
andraal doilea
tredjeal treilea
fjärdeal patrulea
femteal cincilea
sjätteal șaselea
sjundeal șaptelea
åttondeal optulea
niondeal nouălea
tiondeal zecelea
elfteal unsprezecelea
tolfteal doisprezecelea
trettondeal treisprezecelea
fjortondeal paisprezecelea
femtondeal cincisprezecelea
sextondeal șaisprezecelea
sjuttondeal șaptesprezecelea
artondeal optsprezecelea
nittondeal nouăsprezecelea
tjugondeal douăzecilea
tjugoförstaal douăzeci și unulea
tjugoandraal douăzeci și doilea
tjugotredjeal douăzeci și treilea