Educație

Iată câțiva termeni în engleză legați de educație.

Tipuri de stabiliment educațional

school școală
nursery school cămin
primary school școală primară
secondary school școală secundară
state school școală publică
private school sau independent school școală privată
boarding school internat
sixth-form college școala generală
technical college colegiu tehnic
vocational college colegiu vocațional
art college colegiu de artă
teacher training college colegiu pentru pregătirea profesorilor
university universitate

Școală

classroom sală de clasă
desk pupitru
blackboard tablă neagră
whiteboard tablă albă
chalk cretă
marker pen sau marker cariocă permanentă
pen stilou
pencil creion
exercise book caiet
lesson lecție
homework temă
test test
term trimestru
half term semestru
class clasă
reading citire
writing scriere
arithmetic aritmetică
spelling spunere pe litere
to read a citi
to write a scrie
to spell a spune pe litere
to teach a preda
head teacher diriginte
headmaster director
headmistress directoare
teacher profesor
pupil elev
head boy băiat responsabil de clasă
head girl fată responsabilă de clasă
prefect șeful administrativ de clasă
school governor sau governor guvernator de școală
register a înregistra
assembly a asambla
break pauză
school holidays vacanțe școlare
school meals gustări școlare
school dinners mesele școalare

Facilități

computer room sala de informatică
cloakroom garderoba
changing room vestiar
gym (abreviere pentru gymnasium) sala de sport
playground locul de joacă
library bibliotecă
lecture hall sala de lectură
laboratory (adesea abreviat ca lab) laboratorul
language lab (abreviere pentru language laboratory) laboratorul de limbi
hall of residence cămin
locker dulap
playing field terenul de sport
sports hall sala de sport

Universitate

professor profesor
lecturer lector
researcher cercetător
research cercetare
undergraduate student
graduate absolvent
post-graduate sau post-graduate student post-universitar
Masters student student la Master
PhD student student la doctorat
Master's degree diplomă de masterat
Bachelor's degree diplomă de licență
degree diplomă
thesis teză
dissertation dizertație
lecture lectură
debate dezbatere
higher education învățămantul superior
semester semestru
student loan împrumut pentru studenți
student union uniunea studenților
tuition fees taxă de școlarizare
university campus campusul universitar

Alte cuvinte de legătură

exam (abreviere pentru examination) examen
to sit an exam a da un examen
essay sau paper eseu
to fail an exam a pica un examen
to pass an exam a trece un examen
to study a studia
to learn a învăța
to revise a revizui
student student
curriculum materie
course curs
subject subiect
grade grad
mark notă
exam results rezultatele examenului
qualification calificare
certificate certificat
attendance prezență
calculator calculator
projector proiector
textbook manual
question întrebare
answer răspuns
mistake sau error greșeală sau eroare
right sau correct așa este sau corect
wrong greșit
sound

Sunetul este valabil pentru tot vocabularul englez de pe această pagină — pur şi simplu fă click pe orice cuvânt pentru a-l auzi.

Aplicație mobilă

Aplicația noastră premiată de ghid de conversație pentru limba engleză conține peste 6 000 de expresii și cuvinte folositoare cu sunet în limba engleză.

Get it on Google Play