Numere

Învățați cum să spuneți numerelor în italiană.

Numerele cardinale

zerozero
unounu
duedoi
tretrei
quattropatru
cinquecinci
seișase
setteșapte
ottoopt
novenouă
diecizece
undiciunsprezece
dodicidoisprezece
tredicitreisprezece
quattordicipaisprezece
quindicicincisprezece
sedicișaisprezece
diciassetteșaptesprezece
diciottooptsprezece
diciannovenouăsprezece
ventidouăzeci
ventunodouăzeci și unu
ventiduedouăzeci și doi
ventitredouăzeci și trei
trentatreizeci
trentuno
trentadue
trentatre
quarantapatruzeci
cinquantacincizeci
sessantașaizeci
settantașaptezeci
ottantaoptzeci
novantanouăzeci
centoo sută
duecentodouă sute
trecentotrei sute
milleo mie
duemiladouă mii
tremilatrei mii
un milioneun milion
un miliardoun miliard

Numerele ordinale

primoprimul
secondoal doilea
terzoal treilea
quartoal patrulea
quintoal cincilea
sestoal șaselea
settimoal șaptelea
ottavoal optulea
nonoal nouălea
decimoal zecelea
undicesimoal unsprezecelea
dodicesimoal doisprezecelea
tredicesimoal treisprezecelea
quattordicesimoal paisprezecelea
quindicesimoal cincisprezecelea
sedicesimoal șaisprezecelea
diciassettesimoal șaptesprezecelea
diciottesimoal optsprezecelea
diciannovesimoal nouăsprezecelea
ventesimoal douăzecilea
trentesimoal treizecilea
quarantesimoal patruzecilea
cinquantesimoal cincizecilea
sessantesimoal șaizecilea
settantesimoal șaptezecilea
ottantesimoal optzecilea
novantesimoal nouăzecilea
centesimoal o sutălea
sound

Sunetul este valabil pentru tot vocabularul italian de pe această pagină — pur şi simplu fă click pe orice cuvânt pentru a-l auzi.