Numere

Învățați cum să spuneți numerelor în italiană.

Numerele cardinale

zerozero
unounu
duedoi
tretrei
quattropatru
cinquecinci
seișase
setteșapte
ottoopt
novenouă
diecizece
undiciunsprezece
dodicidoisprezece
tredicitreisprezece
quattordicipaisprezece
quindicicincisprezece
sedicișaisprezece
diciassetteșaptesprezece
diciottooptsprezece
diciannovenouăsprezece
ventidouăzeci
ventunodouăzeci și unu
ventiduedouăzeci și doi
ventitredouăzeci și trei
ventiquattrodouăzeci și patru
venticinquedouazeci si cinci
ventiseidouazeci si sase
ventisettedouazeci si sapte
ventottodouăzeci și opt
ventinovedouazeci si noua
trentatreizeci
trentunotreizeci și unu
trentaduetreizeci si doi
trentatretreizeci si trei
trentaquattrotreizeci si patru
trentacinquetreizeci si cinci
trentaseitreizeci și șase
trentasettetreizeci și șapte
trentottotreizeci si opt
trentanovetreizeci si noua
quarantapatruzeci
quarantunopatruzeci si unu
quarantaduepatruzeci si doi
quarantatrepatruzeci si trei
cinquantacincizeci
sessantașaizeci
settantașaptezeci
ottantaoptzeci
novantanouăzeci
centoo sută
centounoo sută unu
duecentodouă sute
trecentotrei sute
milleo mie
duemiladouă mii
tremilatrei mii
un milioneun milion
un miliardoun miliard

Repetiția

una voltao dată
due voltede două ori
tre voltede trei ori
quattro voltede patru ori
cinque voltede cinci ori

Numerele ordinale

primoprimul
secondoal doilea
terzoal treilea
quartoal patrulea
quintoal cincilea
sestoal șaselea
settimoal șaptelea
ottavoal optulea
nonoal nouălea
decimoal zecelea
undicesimoal unsprezecelea
dodicesimoal doisprezecelea
tredicesimoal treisprezecelea
quattordicesimoal paisprezecelea
quindicesimoal cincisprezecelea
sedicesimoal șaisprezecelea
diciassettesimoal șaptesprezecelea
diciottesimoal optsprezecelea
diciannovesimoal nouăsprezecelea
ventesimoal douăzecilea
ventunesimoal douăzeci și unulea
ventiduesimoal douăzeci și doilea
ventitreesimoal douăzeci și treilea
trentesimoal treizecilea
quarantesimoal patruzecilea
cinquantesimoal cincizecilea
sessantesimoal șaizecilea
settantesimoal șaptezecilea
ottantesimoal optzecilea
novantesimoal nouăzecilea
centesimoal o sutălea

Alte cuvinte folositoare

circa sau approssimativamentecam sau aproximativ
oltre sau più dipeste sau mai mult decât
sotto sau meno disub sau mai puțin decât

Exemple

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943.294
9.7559.755
2.608.4112.608.411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Sunetul este valabil pentru tot vocabularul italian de pe această pagină — pur şi simplu fă click pe orice cuvânt pentru a-l auzi.

Sprijină-ne munca

Ajutați-ne să îmbunătățim acest site devenind un susținător pe Patreon. Beneficiile includ eliminarea tuturor reclamelor de pe site și accesul la canalul Speak Languages Discord.

Deveniți un susținător