Numere

Învățați cum să spuneți numerelor în portugheză.

Numerele cardinale

zerozero
um, umaunu
dois, duasdoi
trêstrei
quatropatru
cincocinci
seisșase
seteșapte
oitoopt
novenouă
dezzece
onzeunsprezece
dozedoisprezece
trezetreisprezece
catorzepaisprezece
quinzecincisprezece
dezasseisșaisprezece
dezasseteșaptesprezece
dezoitooptsprezece
dezanovenouăsprezece
vintedouăzeci
vinte e um, vinte e umadouăzeci și unu
vinte e dois, vinte e duasdouăzeci și doi
vinte e trêsdouăzeci și trei
vinte e quatrodouăzeci și patru
vinte e cincodouazeci si cinci
vinte e seisdouazeci si sase
vinte e setedouazeci si sapte
vinte e oitodouăzeci și opt
vinte e novedouazeci si noua
trintatreizeci
trinta e um, trinta e umatreizeci și unu
trinta e dois, trinta e duastreizeci si doi
trinta e trêstreizeci si trei
trinta e quatrotreizeci si patru
trinta e cincotreizeci si cinci
trinta e seistreizeci și șase
trinta e setetreizeci și șapte
trinta e oitotreizeci si opt
trinta e novetreizeci si noua
quarentapatruzeci
quarenta e um, quarenta e umapatruzeci si unu
quarenta e dois, quarenta e duaspatruzeci si doi
quarenta e trêspatruzeci si trei
cinquentacincizeci
sessentașaizeci
setentașaptezeci
oitentaoptzeci
noventanouăzeci
uma centena sau cemo sută
duzentosdouă sute
trezentostrei sute
um milhar sau milo mie
dois mil, duas mildouă mii
três miltrei mii
um milhãoun milion
um biliãoun miliard

Repetiția

uma vezo dată
duas vezesde două ori
três vezesde trei ori
quatro vezesde patru ori
cinco vezesde cinci ori

Numerele ordinale

primeiroprimul
segundoal doilea
terceiroal treilea
quartoal patrulea
quintoal cincilea
sextoal șaselea
sétimoal șaptelea
oitavoal optulea
nonoal nouălea
décimoal zecelea
décimo primeiroal unsprezecelea
décimo segundoal doisprezecelea
décimo terceiroal treisprezecelea
décimo quartoal paisprezecelea
décimo quintoal cincisprezecelea
décimo sextoal șaisprezecelea
décimo sétimoal șaptesprezecelea
décimo oitavoal optsprezecelea
décimo nonoal nouăsprezecelea
vigésimoal douăzecilea
vigésimo primeiroal douăzeci și unulea
vigésimo segundoal douăzeci și doilea
vigésmio terceiroal douăzeci și treilea
trigésimoal treizecilea
quadragésimoal patruzecilea
quinquagésimoal cincizecilea
sexagésimoal șaizecilea
setuagésimoal șaptezecilea
octogésimoal optzecilea
nonagésimoal nouăzecilea
centésimoal o sutălea

Alte cuvinte folositoare

cerca de sau aproximadamentecam sau aproximativ
mais que sau mais do quepeste sau mai mult decât
menos que sau menos do quesub sau mai puțin decât

Exemple

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943.294
9.7559.755
2.608.4112.608.411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Sunetul este valabil pentru tot vocabularul portughez de pe această pagină — pur şi simplu fă click pe orice cuvânt pentru a-l auzi.