Numere

Învățați cum să spuneți numerelor în portugheză.

Numerele cardinale

um, umaunu
dois, duasdoi
trêstrei
quatropatru
cincocinci
seisșase
seteșapte
oitoopt
novenouă
dezzece
onzeunsprezece
dozedoisprezece
trezetreisprezece
catorzepaisprezece
quinzecincisprezece
dezasseisșaisprezece
dezasseteșaptesprezece
dezoitooptsprezece
dezanovenouăsprezece
vintedouăzeci
vinte e um, vinte e umadouăzeci și unu
vinte e dois, vinte e duasdouăzeci și doi
vinte e trêsdouăzeci și trei
trintatreizeci
quarentapatruzeci
cinquentacincizeci
sessentașaizeci
setentașaptezeci
oitentaoptzeci
noventanouăzeci
cemo sută
cento e um, cento e umao sută unu
cento e dois, cento e duas
cento e três
duzentos, duzentasdouă sute
trezentos, trezentastrei sute
quatrocentos, quatrocentas
quinhentos, quinhentas
seiscentos, seiscentas
setecentos, setecentas
oitocentos, oitocentas
novecentos, novecentas
milo mie
dois mil, duas mildouă mii
três miltrei mii
um milhãoun milion

Numerele ordinale

primeiroprimul
segundoal doilea
terceiroal treilea
quartoal patrulea
quintoal cincilea
sextoal șaselea
sétimoal șaptelea
oitavoal optulea
nonoal nouălea
décimoal zecelea
décimo primeiroal unsprezecelea
décimo segundoal doisprezecelea
décimo terceiroal treisprezecelea
décimo quartoal paisprezecelea
décimo quintoal cincisprezecelea
décimo sextoal șaisprezecelea
décimo sétimoal șaptesprezecelea
décimo oitavoal optsprezecelea
décimo nonoal nouăsprezecelea
vigésimoal douăzecilea